SERVICII SITUATII DE URGENTA (PSI)


        Serviciile in domeniul situatiilor de urgenta, respectiv de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pe care le oferim sunt:
 • Organizarea activitatilor legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)
 • Indeplinirea criteriilor si a cerintelor de instruire, avizare, autorizare, atestare, certificare, agrementare privind prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) prevazute de actele normative in vigoare.
 • Evaluarea riscului de incendiu.
 • Scenarii de securitate la incendiu la cladiri existente.
 • Analiza periodica a capacitatilor existente legate de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.).
 • Analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor si stabilirea imprejurarilor si a factorilor determinanti, propunerea de masuri.
 • Intocmirea dosarului cu documentele de autoritate cerute de Legea nr. 307/2006 privind prevenirea si stingerea incendiilor si normelor ei de aplicare (OMIRA nr. 163/2007).
 • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta deciziile de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.)) Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor).
 • Instructiuni specifice de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) pentru fiecare loc de munca.
 • Evidenta zonelor cu risc incendiu ridicat (acolo unde este cazul).
 • Intocmirea planului de actiune in cazul unei situatii de urgenta (acolo unde este cazul).
 • Planul de interventie pe unitate.
 • Planul de evacuare si organizarea apararii impotriva incendiilor pe fiecare nivel.
 • Tematica pentru toate fazele de instruire.
 • Fisele individuale de instructaj pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.).
 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire.
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de stingere a incendiilor.
 • miterea de acte de autoritate pentru desfasurarea activitatii in conformitate cu normele pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.): responsabilitati, reguli pentru lucrul cu foc deschis, interzicerea fumatului in locuri nepermise, masuri specifice perioadelor caniculare.
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor pentru prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.).
 • Evidenta echipamentelor individuale de protectie la foc.
 • Mentinerea legaturii cu Inspectoratul Judetean pentru Situatii de Urgenta.
 • Realizarea masurilor dispuse de catre inspectorii de prevenirea si stingerea incendiilor (P.S.I.) cu prilejul controalelor si al cercetarii evenimentelor.

Solicitati oferta acum!