SERVICII SECURITATE SI SANATATE IN MUNCA (PROTECTIA MUNCII)


        Intocmirea dosarului cu documentele prevazute de Legea Nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca si Normele metodologice de aplicare, ce trebuie sa cuprinda :
 • Elaborarea si actualizarea planului de prevenire si protectie;
 • Elaborarea de instructiuni proprii pentru completarea si aplicarea reglementarilor de securitate, securitatea si sanatate in munca, tinand seama de particularitatile activitatilor si ale unitatii precum si ale locurilor de munca;
 • Intocmirea unui necesar de documentatii cu caracter tehnic de informare si instruire a lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ;
 • Elaborarea programului de instruire-testare pe linie de protectia muncii la nivelul intreprinderii si/sau unitatii;
 • Regulamentul de Ordine Interioara (inclusiv obligatiile de a cunoaste si respecta reglementarile legale si deciziile interne in domeniul securitatii si sanatatii in munca);
 • Fisa postului (inclusiv modul de insusire si respectare a masurilor pentru securitatea si sanatatea muncii);
 • Evidenta zonelor cu risc ridicat;
 • Intocmirea planului de actiune in caz de pericol grav si iminent (acolo unde este cazul);
 • Tematica pentru toate fazele de instruire in domeniul securitatii si sanatatii in munca;
 • Actualizarea fiselor individuale de instruire privind securitatea s sanatatea in munca;
 • Participarea efectiva la verificarea insusirii si a modului de aplicare a masurilor propuse in planul de prevenire si protectie;
 • Monitorizarea functionarii sistemelor si echipamentelor de protectie;
 • Evidenta meseriilor care au nevoie de autorizare si modul de exercitare a acestora cu respectarea prevederilor de securitate si sanatate in munca;
 • Stbilirea necesarului si evidenta echipamentelor individuale de protectie;
 • Intocmirea rapoartelor catre autoritati prevazute in legislatia in vigoare;
 • Urmarirea realizarii masurilor dispuse de catre inspectorii de munca cu prilejul controalelor si cercetarii evenimantelor;

Solicitati oferta acum!