SERVICII EVALUARE RISCURI


        Evaluam riscurile de accidentare si de imbolnavire profesionala din sisteme de munca.


      Evaluarea se face pentru fiecare loc de munca/post de lucru (locul fizic ce presupune aceleasi riscuri pentru lucratorul sau lucratorii care presteaza munca specifica locului respectiv, conform contractului individual de munca si fisei postului) si pentru fiecare sediu secundar sau punct de lucru (locatii diferite presupun riscuri diferite), rezultand in final cuantificarea nivelului de risc pentru intregul sistem de munca evaluat. Termenul de executie este de 30 - 120 zile lucratoare din momentul semnarii contractului de prestari servicii, in functie de numarul de locuri de munca si locatiile acestora.


        Evaluarea riscurilor pentru securitate si sanatate trebuie sa se afle in posesia angajatorului (conform art. 12, alin. 1, lit. a) din Legea 319/2006 - "angajatorul are urmatoarele obligatii: - sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca". Lipsa acesteia se penalizeaza, de catre inspectorii de munca, cu amenda in cuantum de 4000 la 8000 RON.


Solicitati oferta acum !